Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Θεσσαλονίκης (ΕΝ.Ι.Α.Θ.)

Η ιστοσελίδα μας βρίσκεται υπό κατασκευή. Θα είμαστε πολύ σύντομα κοντά σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης (mail@eniath.gr) ή τηλεφωνικά στα εξής τηλέφωνα: 2310-220797, 2310-272188, 2310-280228